Queensland

Queensland - stan w północno-wschodniej części Australii. Do głównych miast należą: Brisbane, Rockhampton, Townsville, Cairns, Mount Isa.
Północno-wschodnią część stanu zajmują Wielkie Góry Wododziałowe. U wybrzeży liczne są rafy koralowe oczywiście z najsłynniejszą w części północnej Wielką Rafą Koralową. Na zachodzie stanu znajdują się Równiny Queenslandu, z charakterystycznymi dolinami rzek okresowych. W części centralnej znajduje się płaskowyż Barkly, na północy stanu leży półwysep York.
Klimat w Queensland jest bardzo zróżnicowany, począwszy od wilgotnego równikowego (3500 mm opadu rocznie), poprzez podrównikowy aż po zwrotnikowy suchy (opad roczny 120-500 mm). W Queensland przeważają gleby laterytowe oraz aluwialne, w górach gleby bielicowe, czerwono-brunatne oraz żyzne czarnoziemy i rędziny. Pojawiają się również gleby sawann, a także gleby półpustyń.
Wśród roślinności dominują wilgotne równikowe lasy półwyspu York oraz lasy eukaliptusowe. Suche wnętrze stanu to sawanna trawiasta oraz roślinność półpustynna. Flora Queenslandu jest bardzo bogata, np.: kazuar, rajskie ptaki, altanniki, nogale, liczne papugi, kolczatki i kuskusy - torbacze nadrzewne. Występuje też liczne gatunków gadów, w tym wiele jadowitych węży oraz na północy stanu krokodyl różańcowy. W rzekach od strony Morza Koralowego występuje reliktowy dwudyszny rogoząb (Neoceratodus).
Queensland posiada następujące bogactwa mineralne: gaz ziemny i ropa naftowa, węgiel kamienny, boksyty, cynk i ołów, cyna, miedź, srebro i uran.
Gospodarka rolna: dobrze rozwinięta zachodnia część stanu jest regionem hodowlanym, wypasa się tutaj ok. 10 mln sztuk bydła i 20 mln sztuk owiec. Na wschodzie uprawia się zboża, trzcinę cukrową i owoce południowe (ananasy, banany, cytrusy i in.). Przemysł głównie wydobywczy i przetwórczy.
Bardzo durzą rolę w gospodarce Queensland odgrywa turystyka.

Queensland